Takuu

Perävaunulle myönnetään 2 vuoden takuu, joka koskee materiaali- ja valmistusvirheitä. Takuu ei koske käytöstä johtuvaa kulumista eikä virheellisestä käytöstä johtuvaa rikkoontumista.

Kuumasinkityille osille myönnetään 20 vuoden puhkiruostumistakuu. Takuu on voimassa käytettäessä vaunua normaaleissa maaseutu- ja kaupunki olosuhteissa.

Takuun piiriin ei kuulu epänormaalien käyttöolosuhteiden aiheuttamat sinkkipinnoitteen vauriot. Näillä tarkoitetaan pitkäaikaista alistumista merivedelle, voimakkaille hapoille, emäksille, lannoitteille, suoloille yms. Mikäli sinkkipinnoite altistuu syövyttäville aineille, puhdista pinta välittömästi käytön jälkeen vesipesulla, huomioi erityisesti pohjavanerin ja sivulaidan liitoskohdan puhtaus.